Địa chỉ:           36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Điện thoại:     024.38259936

Fax:                024.38259129

Giám đốc:      Nguyễn Hải Vân

SĐT: 024.38259938

Phó GĐ:         Nguyễn Thị Tuyết

SĐT: 024.32668970

Video