BAN CHÍNH SÁCH – LUẬT PHÁP

 

Điện thoại:     02439727926

Trưởng ban:  Nguyễn Thanh Cầm

SĐT: 02439724086

Email: camnt@vwu.vn

Phó ban:        Đào Thị Vi Phương

SĐT: 02439727927

Email: phuongdtv@vwu.vn

Cao Thị Hồng Minh

SĐT: 02439723005

Email: minhcth@vwu.vn

Đàm Thị Vân Thoa

SĐT: 02439715062

Email: thoadtv@vwu.vn

Video