Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 17/01/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Hoạt động phổ biến pháp luật 
Xây dựng luật pháp, chính sách 
Chủ trương, chính sách của Đảng 
Luật pháp chính sách của Nhà nước 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
72043587

LUẬT PHÁP, CHÍNH SÁCH
Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái
Cập nhật: 12/05/2017
Hội thảo tham vấn thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới trong chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Hội LHPN Việt Nam năm 2016

Là một trong 17 mục tiêu phát triển đến năm 2030 của Việt Nam vừa được Thủ tướng ban hành tại Quyết định 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, bao trùm, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.

Kế hoạch xác định rõ 17 mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Việt Nam, gồm 115 mục tiêu cụ thể. Mục tiêu 5 về "Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái" có 8 tiểu mục tiêu gồm:

5.1. Giảm thiểu, tiến tới chấm dứt các hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái trong mọi lĩnh vực và ở mọi nơi;

5.2. Giảm đáng kể mọi hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái nơi công cộng hoặc nơi riêng tư, bao gồm cả hình thức bóc lột tình dục và các hình thức bóc lột khác;

5.3. Hạn chế tiến tới xóa bỏ các hủ tục như tảo hôn, kết hôn sớm và hôn nhân ép buộc;

5.4. Bảo đảm bình đẳng trong việc nội trợ và chăm sóc gia đình; công nhận việc nội trợ và các chăm sóc không được trả phí; tăng cường các dịch vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và các chính sách bảo trợ xã hội, các dịch vụ hỗ trợ gia đình, chăm sóc trẻ em;

5.5. Đảm bảo sự tham gia đầy đủ, hiệu quả và cơ hội bình đẳng tham gia lãnh đạo của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính sách trong đời sống chính trị, kinh tế và xã hội;

5.6. Đảm bảo tiếp cận phổ cập đối với sức khỏe sinh sản và tình dục, quyền sinh sản như được thống nhất trong chương trình hành động của hội nghị quốc tế về dân số và phát triển, Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và các văn kiện về kết quả của các hội nghị đánh giá việc thực hiện Chương trình và cương lĩnh này;

5.7. Đảm bảo tất cả phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số có quyền bình đẳng với các nguồn lực kinh tế, được tiếp cận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu các tài sản khác, các dịch vụ tài chính, quyền thừa kết và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với pháp luật quốc gia;

5.8. Nâng cao hiệu sử dụng các công nghệ, tạo thuận lợi, đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông, để thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tiếp cận và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, mục tiêu đạt được bình đẳng giới cũng được thể hiện tại một số mục tiêu khác của Kế hoạch như:

Mục tiêu 3.6: Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận toàn dân tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, bao gồm kế hoạch hóa gia đình, truyền thông và giáo dục; lồng ghép sức khỏe sinh sản vào các chiến lược, chương trình quốc gia có liên quan.

Mục tiêu 4 có tới 3/5 chỉ tiêu cụ thể hướng đảm bảo bình đẳng giới trong tiếp cận giáo dục, đào tạo đến năm 2030, đó là: 4.2. đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai được tiếp cận với phát triển, chăm sóc giai đoạn trẻ thơ và giáo dục mầm non có chất lượng để sẵn sàng bước vào cấp tiểu học; 4.3. đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả nam và nữ đối với giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đạihọc có chất lượng và trong khả năng chi trả; và 4.6. đảm bảo tất cả thanh niên và phần lớn người trưởng thành, cả nam và nữ giới biết đọc, viết.

Mục tiêu 6 gồm 2/6 mục tiêu con đảm bảo đến năm 2030 tất cả mọi người được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và nước sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (6.1) tiếp cận công trình và điều kiện vệ sinh phù hợp, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em gái, người khuyết tật và các đối tượng dễ bị tổn thương (6.2).

3/10 mục tiêu cụ thể của mục tiêu 8 đề cập đến bình đẳng giới trong đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục và việc làm. Đó là, 8.5, đến năm 2030, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả nam và nữ, bao gồm cả thanh niên, người khuyết tật và thù lao ngang bằng đối với các loại công việc như nhau. 8.7. Thực hiện kịp thời và hiệu quả các biện pháp để xóa bỏ lao động ép buộc, chấm dứt nạn buôn người và nô lệ hiện đại; ngăn chặn và xóa bỏ lao động trẻ em dưới mọi hình thức. Và 8.8., bảo vệ quyền lao động; đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả người lao động, đặc biệt là lao động nữ di cư và lao động làm trong khu vực phi chính thức.

Mục tiêu 10 về giảm bất bình đẳng giới trong xã hội có 3/6 chỉ tiêu cụ thể, đó là 10.2. đến 2030, trao quyền và đẩy mạnh sự tham gia chính trị, kinh tế và xã hội của tất cả mọi người, không kể tuổi tác, giới tính, khuyết tật, sắc tộc, dân tộc, nguồn gốc, tôn giáo, điều kiện kinh tế hoặc điều kiện khác. 10.3. đảm bảo cơ hội bình đẳng và giảm bất bình đẳng trong hưởng lợi cho tất cả mọi người. 10.4. xây dựng và thực thi các chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, tiền lương và an sinh xã hội ngày càng đạt được bình đẳng cao hơn.

2/10 mục tiêu của mục tiêu 11 phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu, đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn... hướng đến đảm bảo tiếp cận cho toàn dân, đặc biệt đối với phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật đến năm 2030. Đó là tiếp cận với hệ thống giao thông an toàn, trong khả năng chi trả, thuận tiện và bền vững; cải thiện an toàn giao thông, mở rộng giao thông công công (11.2) và cận phổ cập với không gian công cộng xanh, an toàn và thân thiện (11.7)

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Hoạt động đón Tết cổ truyền dân tộc
 • Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Yên Bái tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2018
 • Thư chúc Tết Xuân Kỷ Hợi - 2019 của Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà
 • 3 nữ nghị sị đảng Dân chủ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
 • Dự án “Brave - Vì bạn được tin”: hướng tới giải quyết vấn đề bạo lực trên cơ sở giới
Hotline
Đồng hành cùng PNBC
Cuộc thi ý tưởng truyền thông ATTP
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning