Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 13/11/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Diễn đàn Phụ nữ, Hòa bình và Phát triển 
Hoạt động Đối ngoại 
Phụ nữ thế giới 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
79451643

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI
Chú trọng nâng cao năng lực hội nhập cho hội viên phụ nữ trong bối cảnh toàn cầu hóa
Cập nhật: 15/05/2019
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi làm việc

Đó là một trong những đề nghị của Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tại buổi làm việc với Hội LHPN Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân chiều 15/5/2019.

Chiều 15/5/2019, đoàn công tác Ban Đối ngoại TW do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội LHPN Việt Nam về công tác đối ngoại nhân dân. Chương trình làm việc nhằm thông tin, trao đổi, đánh giá thực tiễn công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam để làm rõ những thuận lợi, khó khăn, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị và định hướng cho hoạt động thời gian tới.

Phát biểu tại chương trình làm việc, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định, công tác đối ngoại luôn được Hội LHPN Việt Nam xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, được tập trung triển khai ở cả tầm chiến lược cũng như những hoạt động cụ thể. Hoạt động đối ngoại của Hội được mở rộng, tập trung cả chiều rộng và chiều sâu từ cấp TW tới cấp tỉnh, thành, qua đó đã góp phần nâng tầm vị thế của tổ chức Hội trong khu vực và quốc tế.

Nêu rõ, công tác phụ nữ, bình đẳng giới hiện đang là vấn đề toàn cầu, mối quan tâm chung của nhiều quốc gia, thể hiện qua các mục tiêu phát triển bền vững, mục tiêu thiên niên kỷ..., Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà cũng đề cập đến những vấn đề mới, khó liên quan đến công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam hiện nay như vấn đề hôn nhân có yếu tố nước ngoài, lao động nữ di cư, bảo hộ phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, công tác tập hợp, vận động phụ nữ, thu hút phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài... Từ đó, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thu Hà mong muốn Ban Đối ngoại TW sẽ tiếp tục hỗ trợ, định hướng cho Hội trong chỉ đạo, tổ chức công tác đối ngoại trong hệ thống Hội thời gian tới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo về Công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam thời gian qua. Theo đó, công tác đối ngoại của Hội LHPN Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quan hệ với các nước láng giềng tiếp tục được chú trọng, bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, đặc biệt trong hợp tác qua biên giới. Tính đến cuối năm 2018, đã có 24/25 Hội LHPN các tỉnh, giáp biên của Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với đối tác cùng cấp của các nước láng giềng (tăng 8 tỉnh so với năm 2011). Hoạt động hợp tác được triển khai thông qua trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức sự kiện, giao lưu văn hóa, phối hợp giải cứu nạn nhân bị mua bán trở về, tập huấn, trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị, phát triển sinh kế...

Quan hệ với các nước trong ASEAN được thúc đẩy, góp phần tăng cường đoàn kết, hợp tác và phát triển giữa phụ nữ và các nước trong khu vực. Quan tâm phát triển quan hệ với các nước đối tác chiến lược đối tác toàn diện, các nước phát triển.

Hội cũng chủ động tham gia đa dạng hơn vào các cơ chế đa phương, chủ động đề xuất và tổ chức một số diễn đàn, sự kiện hội nghị quốc tế về phụ nữ; tăng cường hợp tác với các cơ quan của Liên hiệp quốc, các tổ chức quốc tế, tham gia có trách nhiệm và phù hợp vào một số tổ chức mà Hội là thành viên (Phụ nữ dân chủ quốc tế, ACWO, ECOSOC); đóng góp có trách nhiệm vào việc rà soát, báo cáo thực hiện các cam kết quốc tế (Công ước CEDAW, Cương lĩnh Bắc Kinh, Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, Muc tiêu phát triển bền vững...).

Trong vận động và quản lý nguồn lực quốc tế, Hội đã chủ động chuyển cách tiếp cận từ hỗ trợ một chiều sang quan hệ đối tác; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới; quản lý các nguồn lực quốc tế chặt chẽ, đúng quy định. Hội cũng chủ động hơn trong việc tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng, tăng cường kết nối với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài qua nhiều hình thức. Tích cực tham gia xây dựng luật pháp, chính sách và hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đang cho phụ nữ Việt Nam trong các giao dịch có yếu tố nước ngoài...

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, Báo cáo cũng đưa ra một số khó khăn đặt ra trong công tác đối ngoại của Hội hiện nay như: chưa có cơ chế rõ ràng về sự tham gia của Hội tại các diễn đàn quốc tế lớn mang tính đại diện cho phụ nữ, dẫn đến làm hạn chế vai trò, tiếng nói của tổ chức Hội trong việc đại diện cho phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế. Chưa có cơ chế thuận lợi và sự tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ trong việc vận động và tập hợp phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có việc công nhận các tổ chức Phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài là thành viên của Hội...

Kết luận chương trình làm việc, Trưởng Ban đối ngoại TW Hoàng Bình Quân ghi nhận, đánh giá cao sự trách nhiệm, bài bản, hiệu quả của Hội LHPN Việt Nam trong công tác đối ngoại thể hiện qua năng lực cụ thể hóa chủ trương, chính sách, xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác đối ngoại chặt chẽ, đúng quy định.

 Ảnh minh họa

 Trưởng Ban đối ngoại TW Hoàng Bình Quân ghi nhận, đánh giá cao sự trách nhiệm, bài bản, hiệu quả của Hội LHPN Việt Nam trong công tác đối ngoại 


Tính thiết thực, chiều sâu, hiệu quả trong công tác đối ngoại của Hội thể hiện rõ nét với nhiều hoạt động cụ thể, đổi mới theo chiều hướng từ nhận hỗ trợ một chiều sang quan hệ hợp tác; công tác thông tin, tuyên truyền hai chiều (vừa làm cho bạn bè quốc tế hiểu về Hội, vừa làm cho hội viên của mình hiểu về quốc tế, có đủ năng lực để hội nhập quốc tế); lồng ghép tốt các hoạt động đối ngoại theo chức năng, vai trò của tổ chức Hội gắn với mục tiêu chính trị, tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trưởng Ban đối ngoại TW Hoàng Bình Quân đánh giá, là nước đang mở cửa hội nhập quốc tế với tốc độ nhanh và rộng nhất từ trước đến nay, Việt Nam đang ở giai đoạn với rất nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường đoán. Xu thế toàn cầu hóa, liên kết quốc tế mang lại cho đất nước ta nhiều không gian rộng mở về kinh tế, xã hội, văn hóa...; đồng thời cũng đặt chúng ta, trong đó có hội viên phụ nữ Việt Nam vào bối cảnh mới, đòi hỏi công tác phụ nữ nói chung, công tác đối ngoại của Hội nói riêng cũng phải đổi mới và thích ứng.

Trưởng Ban đối ngoại TW đề nghị trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam cần nghiên cứu, phát triển các mối quan hệ hợp tác đối ngoại rộng hơn. Chú trọng hơn công tác nghiên cứu, kịp thời đề xuất về công tác đối ngoại nhân dân cũng như hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới, trong đó có việc tham mưu quy định về phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài tham gia tổ chức Hội.

Đặc biệt, Trưởng Ban đối ngoại TW Hoàng Bình Quân đề nghị Hội LHPN Việt Nam tăng cường, xác định trọng tâm nâng cao nhận thức, năng lực hội nhập quốc tế cho hội viên phụ nữ; tiếp tục đổi mới thông tin, tuyên truyền đối ngoại hai chiều thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng chỉ tiêu về năng lực của cán bộ Hội làm công tác đối ngoại; nghiên cứu sửa đổi quy chế công tác đối ngoại của Hội...

VH

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ vì một cuộc sống an toàn
 • Nam giới chia sẻ sáng kiến chấm dứt bạo lực giới và quấy rối tình dục
 • Hội LHPN tỉnh Kiên Giang: Tuyên truyền tốt để thay đổi nhận thức, hành động cho hội viên, phụ nữ
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning