Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 19/09/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Bác Hồ với phụ nữ Việt Nam 
Hội LHPN Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử 
Bài phát biểu của Lãnh đạo TW Hội 
ĐH Thi đua yêu nước 
Số liệu về PN và BĐG 
ĐBQH & HĐND các cấp 
Cán bộ lãnh đạo nữ 
Phong trào Phụ nữ Ba đảm đang 
Kỷ vật của Phụ nữ Việt Nam 
Phụ nữ trong lịch sử 
Đội quân tóc dài 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78122851

TƯ LIỆU
Nguyễn Thị Thập và phụ nữ miền Nam
Cập nhật: 08/03/2016

Website TW Hội xin trân trọng giới thiệu tham luận "Nguyễn Thị Thập và phụ nữ miền Nam" của tác giả Nguyễn Thị Hiển Linh, Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ tại Hội thảo “Đồng chí Nguyễn Thị Thập- Cuộc đời và sự nghiệp”.

Tiếp cận nghiên cứu đối tượng là nhân vật nữ dưới góc độ lịch sử và phát triển xã hội về giới là một góc nhìn tổng thể trong bối cảnh hội nhập của xã hội Việt Nam nói chung và tổ chức Hội Liên hiệp phu nữ Việt Nam nói riêng. Trên cơ sở những nghiên cứu về bà Nguyễn Thị Thập – người phụ nữ đầu tiên được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà cũng chính là người phụ nữ duy nhất tham gia Quốc hội từ khóa I đến khóa VI. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, Bà tham gia lãnh đạo Khởi nghĩa Nam kỳ (1940), lãnh đạo giành chính quyền (năm 1945) tại Mỹ Tho. Bà được chỉ định là Bí thư Đảng đoàn phụ nữ Nam Bộ, là Hội trưởng Phụ nữ Nam Bộ. Từ năm 1956 đến năm 1974, Bà là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Có thể nói, Bà là người đã có nhiều gắn bó với sự trưởng thành của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam trong suốt giai đoạn kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Bà rất chú trọng đến việc nâng cao vai trò, vị trí của người phụ nữ với những kiến nghị, yêu cầu và đề xuất nhiều phong trào cho phụ nữ Việt Nam để nâng tầm bình đẳng với nam giới trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Cùng với trách nhiệm của mình, Bà còn là người con của vùng sông nước Nam Bộ, rất quan tâm đến những phong trào của phụ nữ miền Nam và có những chỉ đạo kịp thời giúp tổ chức Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Giải Phóng miền Nam Việt Nam ra đời ngày 8/3/1961 phát huy vai trò của phụ nữ miền Nam trên các lĩnh vực chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Học tập phong cách lãnh đạo và tư duy của Bà Nguyễn Thị Thập trong vai trò của một vị nữ Chủ tịch Hội luôn mong muốn nâng cao bình đẳng giới cho phụ nữ, tìm hiểu về những chỉ đạo của Bà với phụ nữ miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ là cách thức minh chứng cho những giá trị mà phụ nữ đã cống hiến cho dân tộc. Đồng thời tiếp tục phát huy những thành tích đạt được của phụ nữ hai miền Nam – Bắc trong kháng chiến chống Mỹ, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục bảo tồn những giá trị truyền thống yêu nước quý báu, kết hợp với việc phát huy tính năng động, sáng tạo của phụ nữ trong lao động và nghiên cứu khoa học để hội nhập tốt hơn trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Nguyễn Thị Thập với những quan tâm về vai trò giới đối với phụ nữ miền Nam

Theo bà Nguyễn Thị Thập, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều thay đổi về vị trí xã hội và đời sống. Nếutrước đây, phụ nữ còn phải sống trong vòng nô lệ, bị coi khinh. Nhưng từ khi có cách mạng tháng Tám năm 1945, phụ nữ được giải phóng nhanh chóng. Phụ nữ trở thành người chủ thật sự của nhà máy và làm chủ vận mệnh của bản thân mình, với đường lối vận động phụ nữ tham gia đấu tranh cách mạng và cống hiến cho xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, từ những người bình thường, phụ nữ trở thành những người sản xuấtgiỏi, những người lãnh đạo xuất sắc.

Bà cho rằng: Hồ Chủ Tịch rất quan tâm đến phong trào phụ nữ. Ngay từ ngày đầu kháng chiến, Bác Hồ hiệu triệu “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ, không phân biệt đảng phái, tôn giáo, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân, cứu Tổ quốc”. Khi cuộc kháng chiến đi đến giai đoạn quyết liệt, Bác kêu gọi “Phụ nữ thay thế chồng con, để nam giới ra tiền tuyến”. Ngườicòn rất chú ý đến quyền bình đẳng nam nữ “Đó là một cuộc cách mạng to và khó. Vũ lực của cuộc cách mạng là sự tiến bộ về chính trị, kinh tế, văn hóa, pháp luật. Dù to và khó nhưng nhất định sẽ thành công”. Phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình mà phải tự cường, phải đấu tranh”. Khi tổ quốc lâm nguy, Đảng cần thì phụ nữ gánh vác nhiệm vụ Đảng giao, có khả năng đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng. Do vậy, bà Nguyễn Thị Thập rất ủng hộ bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam năm 1967, đặc biệt là tại Chương 2, Điều 9, ghi rõ:

- Phụ nữ có quyền bình đẳng với nam giới về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

- Có chính sách nâng đỡ, bồi dưỡng và đào tạo cán bộ phụ nữ.

- Ban hành chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ

- Bảo hộ quyền lợi của người mẹ và trẻ em.

Vì vậy, theo sự chỉ đạo của bà Nguyễn Thị Thập là hướng theo kim chỉ nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng bình đẳng với nam giới, lực lượng phụ nữ miền Nam vùng lên mạnh mẽ và quyết liệt trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, thể hiện vai trò và phát huy trên nhiều lĩnh vực chiến đấu. Là lực lượng xung kích trong đấu tranh chính trị, binh vận, dũng cảm mưu trí trong đấu tranh vũ trang, là lực lượng sản xuất to lớn trên đồng ruộng, là những chiến sĩ kiên quyết trên mặt trận đấu tranh bảo vệ nhân phẩm phụ nữ... Vừa trực tiếp chiến đấu, vừa phục vụ chiến đấu, vừa đảm đang công tác hậu phương, còn đảm đang gia đình nuôi dạy con cái. Phong trào đấu tranh của phụ nữ chẳng những sôi nổi quyết liệt trong tầng lớp nữ công nhân lao động, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, từ nông thôn đồng bằng đến đô thị, rừng núi hình thành nên một mặt trận phụ nữ rộng lớn. Trong cao trào đấu tranh của quần chúng, đội ngũ cán bộ, hội viên của tổ chức Hội đóng vai trò nòng cốt lãnh đạo. Trong kháng chiến chống Pháp, truyền thống yêu nước của phụ nữ được phát huy mạnh mẽ. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, những hy sinh không bờ bến của phụ nữ miền Nam là những cống hiến quý báu vào sự nghiệp cách mạng của cả nước và thế giới. Chiến thắng mùa xuân năm 1975, sự nghiệp cách mạng của cả nước bước vào giai đoạn xây dựng cách mạng XHCN, vai trò của phụ nữ rất quan trọng. Bác Hồ nói: “Không giải phóng phụ nữ là xây dựng Chủ nghĩa Xã hội chỉ một nữa”. Vì vậy, theo bà Nguyễn Thị Thập, công tác vận động phụ nữ giai đoạn cách mạng XHCN phải được chú trọng. Hội phải vận động phụ nữ với nội dung mới và phương thức mới, động viên phụ nữ góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Chính phủ. Để giải quyết vấn đề này, trước nhất phụ nữ phải xây dựng cơ sở Hội vững mạnh từ dưới lên [4]. Điều Bà băn khoăn, mặc dù Đảng có Nghị quyết nhắc nhở phải quan tâm đến cán bộ nữ, nhưng cán bộ phụ nữ lãnh đạo cấp ủy và các ngành rất ít. Theo Bà, phải nhìn nhận thực tế, cán bộ nữ ngoài nhiệm vụ công tác còn đảm nhiệm vai trò đối với gia đình, nhất là cán bộ nữ ở cơ sở. Mặt khác, cán bộ nam cũng không muốn vợ mình tham gia hoạt động xã hội. Vì vậy cần phải có chính sách động viên và phát huy lực lượng quần chúng phụ nữ kịp thời với những chính sách đãi ngộ cùng hình thức hoạt động phong trào phong phú, đa đạng để phát huy phụ nữ thể hiện khả năng của mình. Theo tư tưởng chỉ đạo của Bà, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thể hiện sự năng động trong thực hiện vai trò của Hội, đặc biệt trong giai đoạn chống Mỹ.

Hướng về miền Nam với những chỉ đạo phong trào phụ nữ trong kháng chiến chống Mỹ

Dưới sự chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, đứng đầu là Bà Nguyễn Thị Thập, ngày 19/3/1965 phong trào phụ nữ “Ba đảm đang” đã được hình thành. Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam khởi xướng phong trào “Thi đua 5 tốt”. Ngày 8/3/1966, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động“Phụ nữ miền Bắc học tập và thi đua với phụ nữ miền Nam anh hùng trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước”. Cuộc thi đua học tập giữa phụ nữ hai miền làm cho phong trào “Ba đảm đang” và phong trào “Thi đua 5 tốt” có ý nghĩa sâu sắc, có nội dung phong phú, đáp ứng tình cảm thiêng liêng của phụ nữ hai miền. Đó có thể nói là cuộc thi đua giữa tiền tuyến lớn và hậu phương lớn.

Miền Nam bước vào cuộc thi đua với những phong trào đấu tranh chính trị, võ trang, binh vận ngày càng lên cao, mở rộng đến các vùng đô thị, vùng nông thôn giải phóng, ấp chiến lược. Phụ nữ quyết tâm bám ruộng vườn, sản xuất, đóng góp sức người, sức của vào cuộc kháng chiến, nhạy bén đấu tranh chính trị, làm liên lạc, nuôi chứa cán bộ, bảo vệ cán bộ cách mạng.... Tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của phụ nữ miền Nam với truyền thống yêu nước sẵn có đã phát huy khả năng, có những cống hiến to lớn, không chỉ vì tập quán cần cù, nhẫn nại mà chính là biểu thị rất cao sự tự giác và quyền lợi dân tộc, giai cấp và giới. Minh chứng cho điều này là năm 1965- 1967, trên mặt trận đấu tranh chính trị, phụ nữ miền Nam bất chấp súng đạn, đương đầu với địch, phá trên 6.000 ấp chiến lược, 47.000 phụ nữ tham gia du kích tự vệ, 2.000.000 lượt phụ nữ tham gia xây dựng xã chiến đấu. Phong trào đấu tranh của đồng bào vùng nông thôn giải phóng, chống càn quét, khủng bố, chống phi pháo, chống gom dân, hãm hiếp phụ nữ phát triển mạnh với nhiều hình thức phong phú quyết liệt. Từ ngày 23/1 đến ngày 11/2/1967, 6.000 đồng bào tại Đức Hòa (Long An) dàn hàng ngang chặn cả đoàn xe bọc thép Mỹ, buộc địch phải bồi thường 45.000 đồng và giữ được 200 mẫu hoa màu. Việc đấu tranh chống lại những hành động khủng bố của địch, bảo vệ sanh mạng bản thân trở thành ý thức nhạy bén của quần chúng các địa phương. Một trái bom, một quả đạn pháo bắn vào làng … là cơ hội thúc đẩy hàng trăm người kéo đến bọn chỉ huy Mỹ đòi bồi thường thiệt hại. Phong trào đấu tranh chính trị chống càn tại chỗ còn phát triển mạnh tại các vùng xung quanh căn cứ Mỹ như ở Chu Lai, Đà Nẵng, Dầu Tiếng, Đức Hòa, Đức Huệ, Bình Đức, Long Hưng với nhiều hình thức đấu tranh quyết liệt như chặn đầu xe 113, giằng co với lính Mỹ không cho chúng đốt nhà, cán lúa, tạo vũ khí thô sơ đánh địch chống càn như ở Cà Mau, Sóc Trăng, Cần Thơ. Phong trào binh vận có nhiều biến chuyển, phụ nữ dùng ý thức dân tộc khơi sâu mâu thuẫn giữa Mỹ - Ngụy, tranh thủ binh sĩ địch làm nòng cốt trong các cuộc đấu tranh trực diện, không chịu đi càn quét, đào rã ngũ, phản chiến ngày càng tăng. Kết quả: Phụ nữ Tây Nam Bộ tuyên truyền giáo dục13.149 gia đình binh sĩ, 15.735 binh sĩ, 43.679 truyền đơn, 248 phụ nữ vào tổ chức binh vận, rã ngũ 1178 binh sĩ...

Những thành tích đạt được trong đó, có vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ Giải phóng miền Nam Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Thập thể hiện qua việc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục đến phụ nữ: vạch trần âm mưu của đế quốc, mục đích ý nghĩa ngày 8/3, phổ biến tài liệu “Ba đảm đang”, ý nghĩa của nội dung “Thi đua 5 tốt”, giao ước “Thi đua 5 tốt” với phụ nữ miền Bắc, gắn chặt với nội dung về giới đến quần chúng và hội viên; củng cố, nâng chất lượng hội viên. Tại Tây Nam Bộ, năm 1966 đã phát triển được 16.468 hội viên (năm 1965 có 15.820 hội viên). Công tác bà mẹ và trẻ em được chú trọng với mạng lưới vệ sinh phòng bệnh được thực hiện nhiều nơi. Cuối năm 1966, toàn miền Nam có 138 trạm bảo sanh, hình thành 22 lớp bình dân, 1414 phụ nữ thoát dốt. Trong đó phải kể đến Hội Mẹ chiến sĩ hăng hái tham gia các mặt công tác: vận động ủy lạo bộ đội, nuôi dưỡng thương bệnh binh, tích cực tham gia đấu tranh chính trị. Phong trào “Thi đua 5 tốt” được triển khai đến tỉnh, huyện , xã và tổ chức được 38 cuộc đại hội bình chọn, cấp giấy khen cho 1375 cá nhân 5, 4, 3 tốt. Xuất hiện nhiều nữ dũng sĩ diệt Mỹ, diệt cơ giới, diệt máy bay như anh hùng Tô Thị Huỳnh (Trà Vinh) xã đội phó du kích cùng đồng đội đánh 170 trận, Kan Lịch người dân tộc Pacô gan dạ một mình bắn rơi máy bay Mỹ, Nguyễn Thị Hạnh (Long An) chỉ huy du kích đánh trên 300 trận vào ấp chiến lược...

Song hành cùng phụ nữ miền Nam, phụ nữ miền Bắc tích cực sản xuất và chiến đấu, hoàn thành vai trò của hậu phương đối với miền Nam, tạo bước tiến vươn lên mạnh mẽ nhanh chóng thực hiện quyền nam nữ bình đẳng. Hàng triệu phụ nữ miền Bắc đạt danh hiệu “Ba đảm đang”, được Hồ Chủ Tịch ký sắc lệnh tặng thưởng Huân chương lao động cho phụ nữ ở 20 tỉnh và 19 huyện xã, 17 nữ anh hùng được tuyên dương trong Đại hội Anh hùng và Chiến sỹ thi đua toàn miền Bắc.

Ngày nay, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đang ngày một phát triển không ngừng với trên 15 triệu hội viên. Song song với việc động viên các tầng lớp phụ nữ tham gia cống hiến cho xã hội, Hội luôn quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ. Hội đã tham gia góp ý xây dựng và giám sát phản biện nhiều luật pháp, chính sách tạo điều kiện từng bước thực hiện nam nữ bình đẳng, đào tạo những cán bộ nữ ưu tú ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo nhà nước, theo lời dặn dò của Bà Nguyễn Thị Thập “Chị em đã làm nên những sự nghiệp vĩ đại, nhưng từ nay về sau phụ nữ phải tăng cường cao hơn, phải học tập không ngừng để nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật. Muốn xây dựng thành công CNXH, muốn có xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc, không thể không có người phụ nữ văn minh. Người phụ nữ lạc hậu thì không thể có bình đẳng”.

-Bài viết có tham khảo nhiều nguồn tài liệu

Nguyễn Thị Hiển Linh, Phó GĐ Bảo tàng PN Nam Bộ

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Nam Định: Thoát nghèo nhờ ‘ép đất’ nở hoa
 • Phú Yên: Phụ nữ xã Ea Ly biến rác thải thành tiền”
 • Nhiều hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp
 • Bắc Ninh: Thu nhập 20 triệu đồng mỗi tháng từ trồng nấm rơm
 • Học tập kinh nghiệm Colombia về tài chính, dịch vụ cho phụ nữ nghèo
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning