Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
     
Hôm nay, 23/09/2019
Trang chủ 
Giới thiệu 
Tin tức - sự kiện 
Hoạt động Hội 
Giải thưởng Kovalepxkaia 
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương 
Kinh nghiệm công tác Hội 
Mô hình hoạt động Hội 
Phong trào thi đua 
Hướng về biển đảo 
Phụ nữ khởi nghiệp 
Dư luận xã hội 
Hệ thống văn bản hoạt động Hội 
Đọc và suy ngẫm! 
Tiếng nói của nữ đại biểu 
Phụ nữ trên các lĩnh vực 
Luật pháp, chính sách 
Giới và phát triển 
Gương Phụ nữ 
Giải thưởng cho phụ nữ 
Quốc tế 
Gia đình 
Văn hoá - Nghệ thuật 
Hội LHPN các thời kỳ 
Tư liệu 
Thông báo 
Tìm kiếm

Trang t­u lieu
nu tri thuc
van ban xin y kien
MTTQ
Website PN Việt Nam ở nước ngoài
He DHTN

Bạn là người truy cập thứ:
78228496

PHONG TRÀO THI ĐUA
Tư liệu về phong trào "3 đảm đang":
Thanh niên “Ba sẵn sàng” nhiệt liệt hoan nghênh phong trào “Ba đảm nhiệm”
Cập nhật: 01/03/2010

(Phát biểu của ông Vũ Quang - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam tại Hội nghị Cán bộ phụ nữ toàn miền Bắc tháng 3/1965)

Trước nghĩa vụ thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước của toàn thể nhân dân ta, theo lời kêu gọi của Đảng, của Đoàn thanh niên, trong vòng hơn hai tháng nay đã có 2 triệu 50 vạn nam nữ thanh niên hăng hái ghi tên tham gia phong trào “ba sẵn sàng” với nội dung:

 

- Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng nhập ngũ.

 

- Sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác, học tập trong bất kỳ tình huống nào.

 

- Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần tới.

 

Điều đó nói lên khí thế cách mạng sôi nổi, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nam nữ thanh niên ta được Đảng, Hồ Chủ tịch luôn luôn chăm sóc và dạy bảo trong tinh thần “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ địch nào cũng đánh thắng”.

 

Trước yêu cầu cấp bách, đã có hàng vạn nam thanh niên hăng hái gia nhập quân đội và rồi đây sẽ còn có hàng vạn thanh niên đi tham gia xây dựng các công trình công nghiệp, đi phát triển kinh tế và văn hóa miền núi. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, những thanh niên ba sẵn sàng đã được các bà mẹ, người chị, người vợ và người yêu khuyến khích cổ vũ, làm cho anh em càng nhận rõ nhiệm vụ thiêng liêng cứu nước cứu nhà, càng an tâm phấn khởi quyết tâm hoàn thành tốt nhất mọi công tác được giao phó. Nhiều chị em nữ thanh niên đã đảm nhận việc gia đình chăm sóc con cái, trông nom bố mẹ già để người chồng yên tâm lên đường cứu nước. Nhiều chị đã xung phong đảm nhận mọi mặt công tác của hợp tác xã để thay thế cho nam giới như học cày, bừa, tham gia ban quản trị, làm đội trưởng, đội phó đội sản xuất, phụ trách dân quân du kích và đảm nhiệm cả những nhiệm vụ trọng yếu trong Đảng, trong Đoàn. Trước khí thế cách mạng sôi nổi của các mẹ, các chị, của hàng triệu nữ thanh niên trên miền Bắc, chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu tha thiết của chị em tham gia chống Mỹ cứu nước, đã từ sáng kiến của phong trào phụ nữ rộng lớn mà đề ra phong trào “ba đảm nhiệm” để phát huy đến cao độ chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của hàng triệu phụ nữ nước ta, làm cho chị em cống hiến được nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc, làm cho phụ nữ Việt Nam, bằng hành động thực tế tỏ rõ lực lượng to lớn và sự bình đẳng về mọi mặt đối với nam giới trong các hoạt động. Phong trào “ba đảm nhiệm” còn là nguồn khuyến khích cổ vũ rất to lớn đối với hàng vạn thanh niên đang chiến đấu và phục vụ trong quân đội, đối với hàng triệu thanh niên “ba sẵn sàng” đang sẵn sàng chờ lệnh lên đường làm nhiệm vụ.

 

Phong trào “ba đảm nhiệm“ có ý nghĩa cách mạng rất sâu sắc. Phong trào đó thể hiện lòng yêu nước nồng nàn và truyền thống cách mạng kiên cường bất khuất của phụ nữ nước ta. Truyền thống đó đang được chị em phụ nữ miền Nam phát huy trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và ngày nay lại được chị em phụ nữ miền Bắc nêu cao trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước.

 

Trong số 2 triệu rưởi thanh niên tham gia phong trào “ba sẵn sàng”, lực lượng nữ thanh niên rất to lớn. Nhưng nữ đoàn viên và nữ thanh niên không những phải xung phong hăng hái trong phong trào “ba sẵn sàng” của thanh niên mà còn phải phát huy tác dụng gương mẫu đầu tàu trong phong trào “ba đảm nhiệm”.

 

Muốn làm cho chị em nữ thanh niên phát huy được vai trò đầu tàu trong phong trào “ba đảm nhiệm”, các cấp bộ Đoàn thanh niên cần ra sức bồi dưỡng cho chị em nhận rõ tình hình nhiệm vụ mới, nhận rõ nhiệm vụ thiêng liêng chống Mỹ cứu nước, xây dựng cho chị em tư tưởng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đoàn cần kết hợp chặt chẽ với các cấp Hội LHPN để bồi dưỡng cho chị em ý thức đầy đủ đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, nâng cao tinh thần tự lập tự cường sẵn sàng đảm nhiệm mọi công việc để thay thế cho nam giới.

 

Khi tư tưởng chị em đã được phát động, trên mặt trận sản xuất các cấp bộ Đoàn cần tổ chức một phong trào mạnh mẽ kèm cặp chị em trong những công việc đồng áng thích hợp, ra sức nâng cao trình độ văn hóa quản lý và kỹ thuật, và tích cực đưa chị em vào các ban quản trị, làm đội trưởng, đội phó, làm kế toán, làm cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã. Cần chú ý đẩy mạnh phong trào cải tiến công cụ để làm cho lao động của phụ nữ đỡ vất vả và nâng cao được năng suất lao động, dành lao động vào những khâu quan trọng của sản xuất có ý nghĩa quyết định đối với năng năng suất cây trồng và chăn nuôi.

 

Để nâng cao năng suất lao động và giải phóng được nhiều sức lao động phụ nữ ở nông thôn, các cấp bộ Đoàn cần giúp cho chị em đảm nhiệm tốt công việc gia đình. Cần quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của từng chị em đề tổ chức giúp đỡ. Đoàn cần bàn bạc với hợp tác xã tổ chức nhà giữ trẻ, xây dựng chế độ làm việc thích hợp với sức khỏe của chị em, tổ chức giúp đỡ những gia đình neo đơn, làm cho các chị em đông con có thì giờ sản xuất, nghỉ ngơi và học tập.

 

Về mặt đảm nhiệm chiến đấu và phục vụ chiến đấu, Đoàn thanh niên cần phải căn cứ vào khả năng, tình hình sức khỏe và gia đình để bố trí chị em vào các tổ chức dân quân du kích, các tổ cứu thương, cứu hỏa, trật tự, sơ tán... làm cho chị em có khả năng cống hiến tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người.

 

Để giúp cho những người nữ thanh niên ba sẵn sàng làm tốt phong trào ba đảm nhiệm, các cấp bộ Đoàn cần tổ chức những hội nghị chuyên đề của nữ thanh niên để bồi dưỡng cho chị em và bàn bạc cụ thể biện pháp giúp cho chị em phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu của mình. Khi đã có biện pháp cụ thể thì Đoàn cần động viên toàn Đoàn, cả nam nữ đoàn viên và nam nữ thanh niên cùng thực hiện để giúp cho chị em nâng cao được trình độ, đảm đương được mọi công tác. Đoàn cần đề nghị với Đảng và đề xuất với Ban quản trị những biện pháp thích hợp.

 

Các cấp bộ Đoàn cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa cách mạng của phong trào ba đảm nhiệm. Cần thấy rằng việc đưa chị em nữ thanh niên vào phong trào ba đảm nhiệm, việc bồi dưỡng nữ thanh niên là nhiệm vụ của bản thân Đoàn phải làm. Không nên quan niệm lệch lạc rằng phong trào ba sẵn sàng là của thanh niên, phong trào ba đảm nhiệm là của phụ nữ, do đó mà buông lơi, vô trách nhiệm. Trong khi đưa chị em nữ thanh niên vào đảm nhiệm mọi mặt công tác, chúng ta cần kết hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ, cần thường xuyên rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm để cho công tác ngày một tốt hơn.

 

Cho đến nay, phong trào "ba đảm nhiệm" đang sôi nổi trong nữ thanh niên và trong hàng triệu phụ nữ nước ta. Chúng ta tin tưởng rằng, với khi thế cách mạng sôi nổi của đông đảo phụ nữ nước ta trong phong trào "ba đảm nhiệm", nhất định phụ nữ nước ta sẽ có nhiều cống hiến lớn lao vào sự nghiệp thiêng liêng chống Mỹ cứu nước của toàn dân.

(Theo hồ sơ lưu trữ tài liệu phong trào "3 đảm đang" của TW Hội LHPNVN).

In trang Gửi tới bạn Đầu trang  Gửi phản hồi

 
Các tin khác:
Các tin tiếp theo ››  
 

"... Từ đầu thế kỷ thứ nhất, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, đánh giặc cứu nước cho đến ngày nay, mỗi khi nước nhà có nguy nan thì phụ nữ ta đều hăng hái đứng lên, góp phần xứng đáng của mình vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền Nam Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy thế hệ anh hùng của nước ta...

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo, làm giám đốc và phó giám đốc các xí nghiệp, chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, chủ tịch uỷ ban hành chính, bí thư chi bộ....

Như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam thật là anh hùng..."

(Trích bài nói chuyện của Hồ Chủ Tịch nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1966).

Tin mới
 • Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” góp phần mang nụ cười trở lại với phụ nữ nghèo vùng biên giới Lào Cai
 • Quảng Bình Khởi nghiệp từ “sâm trên cát”
 • Tây Ninh: “Đại bản doanh của nghề mây - tre - lá
 • Nam Phi: Phụ nữ biểu tình phản đối bạo lực
ATPNTE
hotline
Cuoc thi Y tuong l3
ATGT
HVPN
TTPN
TYM

For Advertise

 

Bản quyền thuộc về Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Địa chỉ:39 Hàng Chuối - Hà Nội - Việt Nam ; Điện thoại:9713436 -  Fax: (84-4) 9713143; Email: ;Website:
http://hoilhpn.org.vn

machining cnc machining services precision machining metal stamping sheet metal fabrication cnc milling CNC turning